Adatkezelési Tájékoztató

A Vit Medical s.r.o.. (székhelye: 943 01 Štúrovo, Hlavná 22, SK, adószáma:30555565-2-51, szlovák (EU) adószáma: SK2121571408), a továbbiakban: Adatkezelő), kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei, látogatói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

 

Személyes adatok kezelésének célja
Személyes adataidat a https://vitmedical.hu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük. 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
Személyes adataid kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

 • webáruház üzemeltetése[vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, vásárlásból történő kizárás ténye, kizárva egyes fizetési módokból, törzsvásárlói pontok, kuponfelhasználás ténye, értékelések, vásárlások] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul
 • webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok[vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges

 • marketing tevékenységhez (hírlevél küldés, elfogyott termék értesítő, személyre szabott ajánlatok, adatvezérelt marketing) kapcsolódó adatok[vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, hírlevél megerősítés, hírlevél leiratkozás, nem, vásárlói szegmens, felhasználó vásárló-e, felhasználói érték, automata levélsorozat ténye, törzsvásárlói pontok, előzményi vásárlások, kuponfelhasználás ténye, termék jóváírás, kupon jóváírás, VIT Medicalnak-nak küldött e-mailek] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

  Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

  Személyes adataidat az alábbi időtartamban kezeljük:
 1. webáruház üzemeltetése – hozzájárulásod visszavonásáig,
 2. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
 3. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – hozzájárulásod visszavonásáig,

A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

Sütik alkalmazása
Amikor a weboldalt használod, az az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten neked tetsző ajánlatokkal találkozz a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesülj a honlap böngészése közben. A sütiket bármikor törölheted a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás
Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • Webshippy Magyarország Kft. – raktározás, csomagolás
 • GLS Hungary Kft. - csomagszállítás
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) - látogatottsági statisztikák;
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések;
 • Shopify (150 Elgin St.8th Fl. Ottawa, ON K2P 1L4 Canada) - webáruház szolgáltató
 • Mailchimp (Rocket Science Group, LLC.) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308) - hírlevél szolgáltatások
 • Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.) - számlázás

  Az érintett harmadik országok vonatkozásában kivétel nélkül hatályban van az Európai Bizottságnak a Rendelet 45. cikke szerinti megfelelőségi határozata.
  Adatkezelő a személyes adatokat egyéb harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

  Adatbiztonság
  A személyes adataidat tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

  Az érintettek jogai
  Hozzáférési jog
  Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapj.

  Helyesbítéshez való jog
  Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

  Törléshez való jog
  Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Korlátozáshoz való jog
  Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.

  Adathordozhatósághoz való jog
  Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
  Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul és automatizált módon történik.

  Hozzájárulás visszavonásának joga
  Jogosult vagy arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Személyes adatok forrása
  Személyes adataidat Te bocsátottad a rendelkezésünkre a webáruház használata során.